Home
Език : Български English

Защита на Личните Данни

 

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. www.velizara.com не събира лични данни от вас, освен ако Вие доброволно ни ги предоставите в случай на регистрация и/или поръчване на продукти.

 

Използване и съхраняване на личните данни

www.velizara.com ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. www.velizara.com няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.velizara.com са ДЛЪЖНИ да опазват поверителността на вашите лични данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Използване на Лични Данни за изпълнение на вашите поръчки

При изпълнение на поръчки www.velizara.com си запазва правото да предоставя лични данни на спедиторките фирми използвани от www.velizara.com за доставяне на поръчките до нашите клиенти. Примерни лични данни давани на спедиторската фирма за да е възможно осъществяването на доставката са : Име, Фамилия и/или През име , адрес за доставка, адрес за плащане, GSM (телефонен) номер за връзка с клиента и др.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.velizara.com за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с www.velizara.com , имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области и функции на сайта.

Сигурност

www.velizara.com отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Задължително уведомление за направени промени в политиката за ЗДЛ

Всички промени на нашата политика за Защита на Личните ви Данни (ЗДЛ) ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

ВЕЛИЗАРА ООД Търговия на едро с перилни препарати © 2013 - 2018г. Всички права запазени .
Made by : Sprint Computers